27 Ağustos 2007 Pazartesi

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ-uzaktan eğitim merkezi

Adapazarı Meslek Yüksekokulu (AdaMYO)
Adapazarı Meslek Yüksekokulu tüm programları Internet üzerinden verilen ilk Meslek Yüksekokuludur. Adapazarı Meslek Yüksekokulu kapsamında aşağıdaki önlisans programları eğitim ve öğretim vermektedir.
Bilgisayar Programcılığı
Bilgi Yönetimi
İşletme
Endüstriyel Elektronik
Mekatronik
Sakarya Üniversitesi e-öğrenimi en etkin ve yaygın şekilde kullanmaktadır. e-Öğrenim Programlarımız içerisinde Internet ortamından kullanılan 200 e-Öğrenim dersi, örgün öğrenimde verilen eğitim içeriğinin tamamen Uzaktan Öğretim metodolojisine uygun olarak metin, animasyon, grafik, ses ve video materyalleri ile zenginleştirilerek oluşturmaktadır. Uzaktan Öğretimde başarının sırrı, seçilen uzaktan öğretim platformu, iyi bir organizasyon, güçlü bir kadro ve pedagojik yeterliliğe sahip ders içeriklerinin hazırlanmasında yatmaktadır. En önemli özellikleri öğrenci-öğrenci arasında ve öğrenci öğretmen arasında iyi bir etkileşim sağlaması ve öğrencilerin gelişimini takip amaçlı 17 farklı rapor alınabilmesidir. Bu sistem ile sunulabilen hizmetler:
Internet Destekli Asenkron Dersler (metin, resim, grafik, animasyon, ses, video)
Online Sınavlar (Vize ve Kısa Sınavlar)
Beyaz Tahta Uygulaması
Forum Sayfası
Öğrenci ve Derslerin Gelişimini izleme amaçlı 17 farklı rapor
Öğrencileri her sayfada izleme (tracking) özelliği
AnketEğitim Yönetim Sistemi Öğrenciye sunulacak eğitim içeriğinin 7gün 24 saat yayınlayan, küçük sınavların (quiz) yapılabildiği, öğrencinin gelişimini ve derse devam durumunu gözlemlemek amacıyla raporların oluşturulabildiği Web Tabanlı çalışan bir eğitim yönetim yazılımıdır. Kullanıcılara yönelik iki ara yüze sahiptir. Bu ara yüzlerden ilki Öğrenci Girişi, diğeri Yönetici Girişi olarak adlandırılmaktadır.Öğrenciler, Öğrenci Arayüzü’nden giriş yaparak eğitim bölümüne erişmektedir. Yönetici Girişi, Eğitim Sorumluları, Ders Hazırlayıcıları ve Sistem Yöneticilerin kullandıkları yönetim amaçlı bölümdür.Eğitim içeriği, 14 haftalık olarak için 14 adet web tabanlı eğitim içerik paketinden oluşmaktadır. Bu eğitim içerik paketleri 1 hafta boyunca öğrencinin almış olduğu derste edinmesi gereken tüm bilgileri, ödevleri, animasyonları, resimleri, ses dosyalarını, video görüntülerini, dersin yazdırılabilir PDF formatını, çevirim içi çalışmak amacıyla dersin tamamının sıkıştırılmış ZIP formatını içermektedir. Öğrenci Kayıtlı olduğu programın tüm derslerine yukarda belirtilen haftalık yapı ile dönem boyunca erişebilmektedir.Her hafta pazartesi günü sabah 08:00’dan itibaren, o hafta işlenecek olan ünite yayınlanmakta ve açılan haftalık eğitim içeriği, dönem boyunca açık kalmaktadır. Böylelikle öğrencinin aşama aşama gelişmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin ders takibi ve derse katılımı, raporlama sistemi ile değerlendirmeye katılmaktadır. Öğrenciler hem kendi ders devam ve ders tamamlama raporlarını takip edebilmektedirler. Bu da öğrencilerin eğitime katılımını artırmaktadır. Ders İçerikleri alanında uzman eğitmenlerce hazırlanan eğitim materyallerinin web sayfası şeklinde elektronik ortama aktarılması ile oluşturulmaktadır. Eğitim materyallerinin eğiticiliği en önemli noktayı oluşturmaktadır. Eğitim materyalleri renk ve yazı stilleri ile önemli konuların vurgulandığı, resimler ile eğitimin görselliğinin artırıldığı, animasyonlar ile anlaşılır ve etkileşimli ders araçlarının sunulduğu zengin eğitim materyalleri haline getirilmektedir. Ödevler, Kısa Sınav, Ara Sınav (Vize) ve diğer uygulama aktiviteleri ile zengin bir içerik sunmaktadır. Ders İçeriği, yazıcı çıktısı ile okuyabilmesi için PDF formatında bilgisayara indirilebilmektedir. Ayrıca Internet kullanımının maliyeti nedeniyle kullanılıcıların Çevirim Dışı çalışılabilmesi için haftalık Ders İçeriği, Sıkıştırılmış ZIP Dosyası formatında bilgisayara indirilebilmektedir.Ders İçeriği içerisinde öğrencilerin yararlanabileceği Yardımcı Kaynaklar önerilmekte ve Forum’a erişim için link yer almaktadır. Ders içeriklerinde animasyonun yanı sıra, ihtiyaç duyulan derslerde ses ve video dosyaları da kullanılmaktadır.
Sınav SistemiEğitim Yönetim Sistemi ile öğrenciler Kısa ve Ara Sınavlarını Internet üzerinden almaktadır. Dönem sonunda gerçekleştirilen Başarı Sınavı (Final) örgün öğretimde olduğu gibi gözetmen nezaretinde gerçekleştirilmektedir.Ödevler, ders sorumlusunun isteği doğrultusunda öğrencilere Internet ortamında verilmektedir. Ödevlerin yanıtları Internet ortamında Ders Sorumlusuna ulaştırılmaktadır. Ödevlerin toplam değerlendirme notu, yıl içi değerlendirme notuna katılmaktadır.Kısa Sınavlar, Eğitim Yönetim Sisteminde, eğitimin belirli dönemlerinde haftalık sınav aktivitesi şeklinde, Internet ortamında çevirim içi olarak yapılmaktadır. Kısa Sınav sayısı, Ders Sorumlusunun isteğine bağlı olarak 1-14 adet arasında değişebilmektedir. Kısa Sınavların toplam değerlendirme notu, yıl içi değerlendirme notuna katılmaktadır.Ara Sınavlar, Eğitim Yönetim Sisteminde, her dönem için eğitimin %60’ı tamamlandıktan sonra bir defa, Internet ortamında çevirim içi olarak yapılmaktadır. Ara Sınav, sınav aktivitesinin bulunduğu hafta boyunca (1 hafta) çevirim içi olarak yapılabilecektir. Ara Sınavların toplam değerlendirme notu, yıl içi değerlendirme notuna katılmaktadır.
ForumÖğrencilerin birbiri ile ve Öğretim Sorumluları ile iletişim ve etkileşim kurması amacıyla sisteme entegre edilmiş Forum kullanılmaktadır. Ayrıca Öğretim Sorumlularına soru yöneltmek amacıyla Sorun Bildirme e-posta adresi öğrencilere sunulmaktadır. Öğretim Sorumluları, e-posta yolu ile gelen soruları yanıtlamak ve Forum ortamına katılarak öğrenciler ile iletişim kurmakla sorumludur.

Ölçme ve Değerlendirme

Sakarya Üniversitesi, Ölçme ve Değerlendirmeye hassasiyetle yaklaşmaktadır. Eğitim kapsamında ders takibi, ödevler, quizler, vize sınavı, ve final sınavı değerlendirme de kullanılacak kriterlerdir. Ders Takibi, Kısa ve Ara Sınav aktivitelerinden alınan puanlar Eğitim Yönetim Sistemi raporlama bölümünden sağlanmaktadır. Gözetmen eşliğinde yapılan Final Sınavı sonuçları ile Internet ortamında yapılan aktivitelerin sonuçları birleştirilerek toplam geçme notunu belirlemektedir.

Adapazarı Meslek Yüksekokulu’ndan sorumlu Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan, Sakarya Üniversitesi’ nin e-öğretimde zoru başardığını ve devrim gerçekleştirdiğini söyledi. Yrd. Doç. Dr. Turan, e-öğretimde bugün gelinen nokta ve gelecekteki projeler hakkında Kampus Bülten’e bilgi verdi.
Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Programlarına buradan erişebilirsiniz.

Hiç yorum yok: